O NÁS

Realitná kancelária REALITY+ nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a činnosť v oblasti realít spoločníka spoločnosti v rámci advokátskej a správcovskej činnosti. Svojim klientom chce realitná kancelária ponúknuť množstvo služieb, ktoré s realitnou činnosťou priamo či nepriamo súvisia a ktoré sú viac hodnotou poskytovaných právnych služieb (vyporiadanie vlastníckych vzťahov, poradenstvo v oblasti riešenia majetkových sporov, poradenstvo a zabezpečenie financovania transakcií a ich poistenie, zastupovanie v prípadných sporoch, či stavebných konaniach, konaniach o zmene územného plánu a pod.). Tieto služby sú plusom poskytovaných služieb, ktorých výsledkom a cieľom by mala byť maximálna spokojnosť klienta.

V rámci našich služieb spolupracujeme tiež s renomovanými odborníkmi z príslušných potrebných odborov (znalci, geodeti, daňoví poradcovia, investiční poradcovia a pod.) a to na základe dlhodobých skúseností a ich reputácie. Naša realitná kancelária je tak pripravená Vám poskytnúť efektívne a komplexné služby podľa Vašich požiadaviek a pokynov.

REALITY+, s.r.o.
Centrum 18/23
017 01 Považská Bystrica

IČO: 53 349 776

Zapísaný v obch. registri OS Trenčín: oddiel: Sro, Vložka číslo: 14733/L
"Ďakujeme za Vaše právne služby pri kúpe bytu."
Katka a Juraj